Trợ giúp Dòng điện trong dây dẫn

M

minoan

Guest
#1
[h2]minoan: Trợ giúp Dòng điện trong dây dẫn[/h2]
Giả sử 1 nguồn dòng tiêu thụ 100A, bây giờ tôi sử dụng 2 sợi cáp đồng, 1 loại 14mm2, 1 loại 38mm2. Vậy khi tôi sử dụng 2 sợi cáp đấu song song để cấp nguồn cho phụ tải thì dòng điện trong mỗi sợi như thế nào? Dòng điện trong mỗi sợi sẽ tỷ lệ với tiết diện cáp hay tỷ lệ theo bình phương?
Trợ giúp Dòng điện trong dây dẫn