Trợ giúp Động cơ 3 pha, 1 pha chạm vỏ ĐC có nối đất. CB hay RCCB sẽ cắt trước.

T

thanhtuan.mee

Guest
#1
[h2]thanhtuan.mee: Trợ giúp Động cơ 3 pha, 1 pha chạm vỏ ĐC có nối đất. CB hay RCCB sẽ cắt trước.[/h2]
Chào các bác, đang có 1 trường hợp mà em đang thắc mắc.
Một động cơ 3 pha được tiếp địa vỏ đầy đủ, được bảo vệ lần lượt: Động cơ - RCCB - CB - Nguồn.
Khi xảy ra trường hợp 1 pha của đường vào chạm vào vỏ động cơ.
Thì sẽ xảy ra trường hợp ngắn mạch Pha - Đất, vậy trong trường hơp này RCCB hay CB sẽ cắt để bảo vệ động cơ ạ???
Trợ giúp Động cơ 3 pha, 1 pha chạm vỏ ĐC có nối đất. CB hay RCCB sẽ cắt trước.