Trợ giúp đồ án máy biến áp dầu 3 pha Sđm 250KVA 22/0,4kV, các men có không cho em xin với ạ.

N

nguyennhutinh

Guest
#1
[h2]nguyennhutinh: Trợ giúp đồ án máy biến áp dầu 3 pha Sđm 250KVA 22/0,4kV, các men có không cho em xin với ạ.[/h2]
Sđm 250KVA 22/0,4 KV
ba pha
Y/Y0-12
tổn hao không tải Po 740W
tổn hao ngắn mạch Pn 3700W\
:yoyo66::yoyo66::yoyo66:
Trợ giúp đồ án máy biến áp dầu 3 pha Sđm 250KVA 22/0,4kV, các men có không cho em xin với ạ.