Trợ giúp Công suất phản kháng va tụ bù. Help me!!!!

P

psthui

Guest
#1
[h2]psthui: Trợ giúp Công suất phản kháng va tụ bù. Help me!!!![/h2]
Em có that mắt là như thế này mong các anh giải thích:
Trên đường dây truyền tảiđiện hạ áp thì luôn luôn có công suất phản kháng P và công suất tác dụng Q. P thì ai củng rỏ, thế còn Q có tài liệu nói Q để cho các thiết bị có tính cảm như động cơ tạo từ trường và quay. Vậy động cơ tiêu thụ Q, điều này đúng. Nhưng quá nhiều động cơ ta phải dùng tụ bù, thế thì tụ bù TIÊU THỤ Q hay SINH RA Q? nhiêu ý nói tụ tiêu thụ Q và còn nói tụ phát ra công suất Q bù đắp lại lượng Q mà động cơ tiêu thụ. VẬY RỎ RÀNG MÂU THUẨN NHAU><. mong các a đã thông kinh mạch cho em sáng suốt!
Trợ giúp Công suất phản kháng va tụ bù. Help me!!!!