• Chào Guest,
    Để hạn chế tình hình spam nick, BQT đã đặt mặc định các tài khoản là chưa kích hoạt.
    Guest vui lòng vào mail kích hoạt lại để tài khoản hoạt động trở lại. Nếu không thấy trong mail, hãy truy cập tại mục Spam.
    Xin cảm ơn!

Trợ giúp Chuyển đổi kiểu số liệu.

H

huydo7new

Guest
#1
huydo7new: Trợ giúp Chuyển đổi kiểu số liệu.
Hiện mình đang làm giao tiếp modbus của một thiết bị để lấy dữ liệu trong đó. Mà số liệu của nó là kiểu số thực (float), theo như trong help của nó thì khi giao tiếp nó sẽ chia thành 2 biến 16bit.

2 giá trị này được lưu vào địa chỉ modbus là 40001 và 40002. Vậy cho mình hỏi bằng cách nào mình chuyển 2 giá trị này thành giá trị số thực cần lấy.
Trợ giúp Chuyển đổi kiểu số liệu.
 
Top