Trợ giúp cho mình hỏi vì sao tỉ số TI dùng cho đo lường khác dùng cho bảo vệ

R

robindabanh

Guest
#1
[h2]robindabanh: Trợ giúp cho mình hỏi vì sao tỉ số TI dùng cho đo lường khác dùng cho bảo vệ[/h2]
cho mình hỏi vì sao tỉ số TI cuộn dùng cho đo lường khác cuộn dùng cho bảo vệ ( TI cón 2 cuộn)
ví dụ Đo luong 200/1
bảo vệ lại 800/1
Trợ giúp cho mình hỏi vì sao tỉ số TI dùng cho đo lường khác dùng cho bảo vệ