Trợ giúp Cầncác anh giúp về phần mềm Control Builder F

T

thuxmpt

Guest
#1
thuxmpt: Trợ giúp Cầncác anh giúp về phần mềm Control Builder F
Tình hình là em làm ở nhà máy XM ở đây cài phần mềm ABB Industrial IT Freelance 800F V9.1 c1 anh nào dành về nó chỉ em với, em gà mờ lắm
Trợ giúp Cầncác anh giúp về phần mềm Control Builder F