Trợ giúp Cần mấy tiền bối giải đáp thắc mắc về tính phần trăm quá tải của MBA

T

tranhac17dn

Guest
#1
[h2]tranhac17dn: Trợ giúp Cần mấy tiền bối giải đáp thắc mắc về tính phần trăm quá tải của MBA[/h2]
đề thầy em cho là cho công suất cực đại của tải là 420(KVA) hộ loại 1, Chọn máy biến áp 320(KVA) 10/0,4Kv Việt nam sản suất!!! vậy tính phần trăm quá tải sự cố là bao nhiêu?? mong các tiền bối chỉ dạy!!!:3::3:
Trợ giúp Cần mấy tiền bối giải đáp thắc mắc về tính phần trăm quá tải của MBA