Trợ giúp Cần hướng dẫn con SIEMEN SICAM CMIC

G

gamesomeboy

Guest
#1
[h2]gamesomeboy: Trợ giúp Cần hướng dẫn con SIEMEN SICAM CMIC[/h2]
Bacs nào có tài liệu hay đã từng làm việc với con này ko giúp đỡ em với ạ. Em đang muốn giao tiếp giữa con này với PIC16F để làm cái demo Sa bàn. Mong có bác nào giúp đỡ.
[/IMG]
Trợ giúp Cần hướng dẫn con SIEMEN SICAM CMIC