Trợ giúp cần giúp đấu mạch rơ le thời gian trễ

N

núi non

Guest
#1
[h2]núi non: Trợ giúp cần giúp đấu mạch rơ le thời gian trễ[/h2]
em còn gà về khoản này quá hiện em đang có 3 cái rơle omron 14 chân em muốn đấu đàu tiên khi nhấn start mà khoảng 30s sau thiết bị mới chạy và chạy 40s ngắt và đóng tiếp cho 1 rơle time + thiết bị tải nữa thì đấu nhwu nào và có đấu đc như vậy không mong các anh chị chỉ giáo và vẽ cho em xin sơ đồ phải đấu vào những chân nào của nhưng rơle nào mong đc sự giúp đỡ ạ
Trợ giúp cần giúp đấu mạch rơ le thời gian trễ