• Chào Guest,
    Để hạn chế tình hình spam nick, BQT đã đặt mặc định các tài khoản là chưa kích hoạt.
    Guest vui lòng vào mail kích hoạt lại để tài khoản hoạt động trở lại. Nếu không thấy trong mail, hãy truy cập tại mục Spam.
    Xin cảm ơn!

Trợ giúp cần anh em trên đây giúp đỡ về việc câu lại dây điện cho hệ thống này vưa là đề xe...

  • Thread starter tamblack1985
  • Start date
T

tamblack1985

Guest
#1
tamblack1985: Trợ giúp cần anh em trên đây giúp đỡ về việc câu lại dây điện cho hệ thống này vưa là đề xe vừa là phát điện xạc?
đây là hình máy phát CÁC BÁC GIÚP ĐỞ E THANH'K TRƯỚC VÀ CẢM TẠ SAU

-cuộn roto
https://lh3.googleusercontent.com/QP...=w1183-h665-no
-stato
https://lh3.googleusercontent.com/Ro...=w1183-h665-no
-chổi than
https://lh3.googleusercontent.com/O7...=w1183-h665-no
-đầu rờ le từ cóc đề xuống đây Vàng to
https://lh3.googleusercontent.com/mr...w=w375-h665-no
https://lh3.googleusercontent.com/xc...=w1183-h665-no
-gắn trên xe
https://lh3.googleusercontent.com/gg...=w1183-h665-no
https://lh3.googleusercontent.com/7Q...=w1183-h665-no
https://lh3.googleusercontent.com/GR...=w1183-h665-no
Trợ giúp cần anh em trên đây giúp đỡ về việc câu lại dây điện cho hệ thống này vưa là đề xe vừa là phát điện xạc?
 
Top