Trợ giúp Cái này là thiết bị gì ? Cách sử dụng ra sao?

C

Cadum

Guest
#1
[h2]Cadum: Trợ giúp Cái này là thiết bị gì ? Cách sử dụng ra sao?[/h2]
Lục trong kho có cái này như hình nhưng mình không biết là gì? Cách sử dụng ra sao? Mong bác nào biết chỉ giáo thêm.Trợ giúp Cái này là thiết bị gì ? Cách sử dụng ra sao?