Trợ giúp Các bác giúp em về thiết bị này với

S

SKT

Guest
#1
[h2]SKT: Trợ giúp Các bác giúp em về thiết bị này với[/h2]
Em không biết thiết bị này là gì, bác nào biết thì bảo em với nha.


1, tên của nó là gì?
2, nó có tác dụng gì?
3, nó hoạt động như thế nào?
Trợ giúp Các bác giúp em về thiết bị này với