Trợ giúp Các bác giúp em về cái này với!

S

SKT

Guest
#1
[h2]SKT: Trợ giúp Các bác giúp em về cái này với![/h2]
các bác cho em hỏi chút là: khi tính toán chọn thiết bị cho phụ tải điện thì mình tính theo cos phi của hệ thống điện trong nhà máy hay tính theo cos phi của từng phụ tải ( giả sử cos phi của hệ thống điện trong nhà máy luôn ≥ 0.95 và em chọn có phi = 0.95 để tính)
Trợ giúp Các bác giúp em về cái này với!