Trợ giúp các bác cho e hỏi tại sao bảo vệ khoảng cách đường dây thường đặt tại pha B mà...

H

hoavokhuyet99

Guest
#1
[h2]hoavokhuyet99: Trợ giúp các bác cho e hỏi tại sao bảo vệ khoảng cách đường dây thường đặt tại pha B mà không đặt tại pha khác[/h2]
các bác cho e hỏi tại sao bảo vệ khoảng cách đường dây thường đặt tại pha B mà không đặt tại pha khác
Trợ giúp các bác cho e hỏi tại sao bảo vệ khoảng cách đường dây thường đặt tại pha B mà không đặt tại pha khác