Trợ giúp Biến đổi trở kháng vào/ra của các mạch điện nhằm mục đích gì?

K

Khatmau_sr

Guest
#1
[h2]Khatmau_sr: Trợ giúp Biến đổi trở kháng vào/ra của các mạch điện nhằm mục đích gì?[/h2]
Biến đổi trở kháng vào/ra của các mạch điện nhằm mục đích gì?
A.Tránh quá tải
B.Cân bằng điện áp vào/ra
C.Giảm nhiễu điện từ
D.Truyền công suất cực đại
Trợ giúp Biến đổi trở kháng vào/ra của các mạch điện nhằm mục đích gì?