Trợ giúp ace nào giúp e cái đồ án với , e chưa học máy điện mới sv năm 2 mã đã phải làm đồ...

C

chuvinhthang196

Guest
#1
[h2]chuvinhthang196: Trợ giúp ace nào giúp e cái đồ án với , e chưa học máy điện mới sv năm 2 mã đã phải làm đồ án này rồi![/h2]
Tên đề tài!
Thiết kế mạch điều khiển mở máy cho động cơ KDB 3 pha roto lồng sóc quan 3 cấp điện trở phụ có đảo chiều quay dùng nút bấm.

ACE nào giúp e với e xin cảm ơn và hậu tạ!
Trợ giúp ace nào giúp e cái đồ án với , e chưa học máy điện mới sv năm 2 mã đã phải làm đồ án này rồi!