Trách nhiệm của người đăng ký sang tên xe cơ giới

#1
Khi bạn đến các cơ quan chức năng để sang tên xe cơ giới, bạn cần thực hiện những công việc sau
Trách nhiệm của người đăng ký sang tên xe cơ giới
Nếu như bạn muốn đơn xin sang tên, di chuyển phương tiện của bạn được chấp nhận bạn cần làm những điều dưới đây học bằng lái xe b2

  • Cung cấp đầy đủ các thông tin được quy định trong mẫu tờ khai số 03 (mẫu tờ khai đăng ký sang tên, di chuyển phương tiện xe cơ giới) kèm theo cam kết chịu trách nhiệm với pháp luật về xế được mang đi đăng ký
  • Đến công an cấp xã, phường để xin giấy xác nhận thường trú hay là giấy giới thiệu của thủ trưởng đơn vị nếu là người thuộc quân đội, lực lượng công an
  • Đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền nộp hồ sơ đăng ký. Nếu như xe được đăng ký khác tỉnh, thì phải đến tỉnh đó nộp giấy đăng ký và rút hồ sơ gốc. Sau đó đến cơ quan đăng ký tại tỉnh mà bạn đang thường trú làm thủ tục đăng ký bình thướng

thi bằng lái xe b2 chỉ 2,9 trđ tại HN
Trách nhiệm của lực lượng công an xã
  • Công an xã có trách nhiệm tiếp nhận giấy đăng ký, di chuyển xe theo mẫu 03 có cam kết của chủ phương tiện đăng ký
  • Điều tra, lấy thông tin, kiểm tra giấy đăng ký, ký giấy xác nhận cho người đăng ký sang tên, di chuyển phương tiện xe

Đó là những thông tin liên quan đến trách nhiệm của các bên liên quan đến việc đăng ký sang tên, di chuyển xe ô tô, xe máy mà học lái xe ô tô Hà Nội chia sẻ với các bạn