• Chào Guest,
  Để hạn chế tình hình spam nick, BQT đã đặt mặc định các tài khoản là chưa kích hoạt.
  Guest vui lòng vào mail kích hoạt lại để tài khoản hoạt động trở lại. Nếu không thấy trong mail, hãy truy cập tại mục Spam.
  Xin cảm ơn!

Trách nhiệm của cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký sang tên

 • Thread starter binhthai27552
 • Start date
B

binhthai27552

Guest
#1
trách nhiệm của cơ quan tiếp nhận hồ sở đăng ký sang tên đổi chủ phương tiện xe cơ giới là gì? học bằng lái xe b2 tại hà Nội
Trách nhiệm của cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký sang tên
I. Đối với việc sang tên cùng tỉnh

 1. Nếu bạn có đầy đủ giấy tờ chuyển quyền sở hữu và những giấy tờ theo quy định thì cơ quan tiếp nhạn hồ sơ có trách nhiệm phải giải quyết và cấp đăng ký mới cho bạn trong vòng 2 ngày
 2. Trường hợp bạn không có giấy chuyển quyền sở hữu thì giấy hẹn sẽ có hiệu lực trong vòng 30 ngày để cơ quan tiếp nhận hồ sơ tiến hành điều tra dữ liệu xe bị mất. Cơ quan này sẽ gửi thong báo đến người đứng tên trên đăng ký, niêm yết. Sau 30 ngày kể từ thời điểm niệm yết, cơ quan tiếp nhận sẽ có nhiệm vụ cấp đăng ký mới cho người đăng ký và không phải đổi biển lái xe
học lái xe ô tô Hà nội
II. Với phương tiện được đăng ký và di chuyển

 1. Nếu bạn có đầy đủ giấy tờ chuyển quyền sở hữu và những giấy tờ theo quy định thì cơ quan tiếp nhạn hồ sơ có trách nhiệm phải giải quyết và cấp đăng ký mới cho bạn
 2. Trường hợp bạn không có giấy chuyển quyền sở hữu thì giấy hẹn sẽ có hiệu lực trong vòng 30 ngày để cơ quan tiếp nhận hồ sơ tiến hành điều tra dữ liệu xe bị mất. Cơ quan này sẽ gửi thong báo đến người đứng tên trên đăng ký, niêm yết. Sau 30 ngày kể từ thời điểm niệm yết, cơ quan tiếp nhận sẽ có nhiệm cấp cho bạn

 • Giấy Sang tên và di chuyển phương tiện
 • Ghi kết quả xác minh phương tiện
 • Ký xác nhận vào giấy khai đăng ký và giấy sang tên cho người đăng ký
thi bằng lái xe hạng b2
Sau khi trả các giấy tờ liên quan đến đăng ký xe, cơ quan chức năng sẽ tiến hành lưu chữ các giấy tờ đó trong hệ thống dữ liệu phương tiện giao thông để quản lý
 
Top