[ TQ ] FPT Telecom Tuyển Dụng Nhân Viên Khu Vực Phổ Yên

C

click222

Guest
#1
[h2]click222: [ TQ ] FPT Telecom Tuyển Dụng Nhân Viên Khu Vực Phổ Yên[/h2]
Văn Phòng Giao Dịch Phổ Yên Tuyển Dụng ( Viễn Thông FPT Telecom)
+, 3 -5 nhân viên kinh doanh mạng viễn thông FPT ( Yêu cầu tốt nghiệp các trường kinh tế, quản trị kinh doanh..)
+, 2-3 chuyên viên kỹ thuật ( yêu cầu tốt nghiệp nghành liên quan điện tử viễn thông).
+, 2 thu ngân ( không yêu cầu trình độ).
Mọi chi tiết LH: 0962.780.252
Mail: hiepnv3@fpt.com.vn
-- việc làm -- [ TQ ] FPT Telecom Tuyển Dụng Nhân Viên Khu Vực Phổ Yên