[ TQ ] c.nhân nam nữ vào sam sung bằng cấp 3 bơi hết vào đây em nhận không thu bất kì khoản

K

kohztna3

Guest
#1
[h2]kohztna3: [ TQ ] c.nhân nam nữ vào sam sung bằng cấp 3 bơi hết vào đây em nhận không thu bất kì khoản[/h2]
-c.nhân nam nữ bằng cấp 3 muốn vào sam sung +hansol +điện co trượt pv các kiểu hay muốn quay lại alo em không thu trước bất kì 1 khoản phi nào cua người lao động cả (triệu minh ;01696594729)
-- việc làm - vietnamwork - [ TQ ] c.nhân nam nữ vào sam sung bằng cấp 3 bơi hết vào đây em nhận không thu bất kì khoản