1. Mọi bài viết vi phạm chính sách, Spam/Không đúng chuyên mục BQT sẽ xóa bài và nick vĩnh viễn.
  Để báo lỗi hoặc đặt quảng cáo tại website vui lòng liên hệ:
  Email: vipkhongtin@gmail.com - FB: Vipkhongtin. Xin cảm ơn!
  Dismiss Notice

[ TQ ] Bán : ((( 098.999.4444 )))

Thảo luận trong 'Sim số - Thẻ cào' bắt đầu bởi 0989.47.1983, 5/4/16.

 1. 0989.47.1983

  0989.47.1983 Guest

  0989.47.1983: [ TQ ] Bán : ((( 098.999.4444 )))
  [COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#0000ff]Bán :[/COLOR][/COLOR][/COLOR]
  [B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][COLOR=#000000][COLOR=#000000][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#ff0000][B][SIZE=5][FONT=arial black][SIZE=6]
  098.999.4444[/SIZE][/FONT][/SIZE][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]  [B][B][B][B][B][B][B][B][COLOR=#333333][COLOR=#333333][FONT=Verdana][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][B][B][B][B][B][B][COLOR=#333333][B][B][B][B][SIZE=4][COLOR=#000000][SIZE=3][COLOR=#333333][COLOR=#0000cd][B]Sim ra đời năm 2006 ( [/B][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B][/B][/B][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
  Đẳng cấp sim số cổ [COLOR=#000000][SIZE=3][COLOR=#333333][COLOR=#0000cd][B])

  Giá bán Nhanh [/B][/COLOR][B][B][B][B][B][B][B][B][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#ff0000][B]: 30[/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR]
  [B][COLOR=#333333][B][B][B][B][SIZE=4][COLOR=#000000][SIZE=3][COLOR=#333333][B][B][B][B][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#ff0000] Triệu [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B][/B][/B][/COLOR][B][B][B][COLOR=#333333][B][B][B][B][SIZE=4][COLOR=#000000][SIZE=3][COLOR=#333333][B][B][B][B][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#ff0000]
  [/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/SIZE][/B][/B][/B][/B][/COLOR]
  [B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][COLOR=#333333][COLOR=#333333][FONT=Verdana][COLOR=#333333][B][B][B][B][B][B][COLOR=#333333][B][B][B][B][SIZE=4][COLOR=#000000][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][COLOR=#0000ff][B][SIZE=3]Đầu Đại Phát ( [/SIZE][/B][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/COLOR][/SIZE][/B][/B][/B][/B][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/COLOR][/FONT][/COLOR][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
  [B][B][B][B][B][B][B][B][SIZE=3]0989 [/SIZE][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][COLOR=#0000ff][B][SIZE=3]) - Đại phát trường tồn [/SIZE][/B][/COLOR][B][B][B][B][B][B][B][B][SIZE=3][B][COLOR=#0000ff]( [/COLOR][/B][/SIZE][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][SIZE=3][B]9[/B][/SIZE][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][B][SIZE=4][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][SIZE=3][B]99 [/B][/SIZE][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/SIZE][/B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][SIZE=4][COLOR=#000000][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][SIZE=3][B][COLOR=#0000ff]) - Bốn mùa phát

  Vĩnh cửu [/COLOR][/B][/SIZE][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/COLOR][/SIZE][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][SIZE=4][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][SIZE=3][B][COLOR=#0000ff]( [/COLOR][COLOR=#ff0000]4444 [/COLOR][/B][/SIZE][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/SIZE][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
  [B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][SIZE=3][B][COLOR=#0000ff])
  [/COLOR][/B][/SIZE][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]

  Trong dân gian Việt Nam, số 4 là một con số linh thiêng
  như là trời có 4 phương:
  Đông, Tây, Nam, Bắc.
  Một năm có 4 mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông
  [B][B][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#0000ff][B][B][COLOR=#141414][B][B][B][B][B][B][B][B][B][COLOR=#0000cd][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/COLOR][/B][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B]
  [B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B]Nghĩa tổng quát[/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][B][B][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#0000ff][B][B][COLOR=#141414][B][B][B][B][B][B][B][B][B][COLOR=#0000cd] : Đại Phát trường tồn - quanh năm Bốn mùa phát

  Đỉnh cao của dòng [/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/COLOR][/B][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/B][/B]
  tam hoa - tứ quý[B][B][B][B][B][COLOR=#0000cd] đang được rao bán

  Sim đẹp và ý nghĩa thích hợp với anh chị em dùng làm [/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B]
  [B][B][B][B][B][B][B][COLOR=#000000][SIZE=3][COLOR=#ff0000][B]Hotline kinh

  doanh [/B][/COLOR][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][COLOR=#141414][B][B][B][B][B][B][B][B][B][COLOR=#0000cd]- [/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/SIZE][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
  [B][B][B][B][B][B][B][B][B][COLOR=#0000ff][B][B][B][B][B][B][B][B][B]buôn bán ![/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][B][B][B][B][B][B][B][COLOR=#000000][SIZE=4][COLOR=#333333][COLOR=#333333][SIZE=3][COLOR=#0000ff]


  ( Đăng ký chính chủ cho khách hàng )
  [/COLOR][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/SIZE][/COLOR]
  [B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][B][COLOR=#000000][FONT=Verdana][COLOR=#000000][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#ff0000][B][SIZE=5][FONT=arial black][SIZE=6]Call : 0963 366 366[/SIZE][/FONT][/SIZE][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Verdana][COLOR=#000000][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#333333][COLOR=#ff0000][B][SIZE=5][FONT=arial black][SIZE=6][/SIZE][/FONT][/SIZE][/B][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/COLOR][/FONT][/COLOR][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]

  sim số đẹp - sim số chọn [ TQ ] Bán : ((( 098.999.4444 )))
   
  Tags:
 2. Đang tải...


Chia sẻ trang này

Đang tải...