• Chào Guest,
    Để hạn chế tình hình spam nick, BQT đã đặt mặc định các tài khoản là chưa kích hoạt.
    Guest vui lòng vào mail kích hoạt lại để tài khoản hoạt động trở lại. Nếu không thấy trong mail, hãy truy cập tại mục Spam.
    Xin cảm ơn!

TP.HCM Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp

T

thanhlapcty68

Guest
#1
thanhlapcty68:
[h2]TP.HCM Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp[/h2]
TỔNG QUAN
Kế toán là một trong những nghiệp vụ quan trọng trong mỗi doanh nghiệp, nhằm nắm bắt và thực hiện các quy định về pháp luật, chính sách liên quan đến tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế… Kế toán thực sự đóng vai trò tham mưu, cung cấp thông tin kinh tế, tài chính quan trọng cho lãnh đạo, phục vụ cho việc ra quyết định và đảm bảo về mặt tài chính để doanh nghiệp vận hành một cách liên tục, lành mạnh.

Chương trình Kế toán doanh nghiệp BizAccount.2011 (Accounting) cung cấp kỹ năng sử dụng các phần mềm kế toán, chuyển công việc của người kế toán thủ công sang ứng dụng Công nghệ thông tin trên máy vi tính, giúp chuyên nghiệp hóa và đáp ứng đòi hỏi thực tiễn của doanh nghiệp. Chương trình đào tạo hướng tới việc xây dựng những kế toán viên có nghiệp vụ vững vàng, cùng với kỹ năng sử dụng thuần thục các công cụ hỗ trợ, nhằm đáp ứng tốt nhất các yêu cầu phát triển của doanh nghiệp.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

- Hạch toán kế toán các nghiệp vụ, giao dịch phát sinh trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ:
- Doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh
- Doanh nghiệp thương mại và dịch vụ
- Kiến thức liên quan đến tài chính doanh nghiệp và Thuế.
- Kỹ năng mềm và ngoại ngữ: kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng xử lý tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện công việc, tiếng Anh giao tiếp.
NGHỀ NGHIỆP
- Nhân viên kế toán tổng hợp, kế toán quản trị trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
- Nhân viên kế toán các phần trong doanh nghiệp như: lương, tài sản cố định, vật tư, thanh toán, thuế, các khoản công nợ.
- Nhân viên kế toán – văn phòng.
- Chuyên viên Phân tích báo cáo tài chính.
- Chuyên viên Quản trị tài chính doanh nghiệp.
TP.HCM Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp
 
Top