Tôi đầu tư 30 căn Chung cư tổ 9 Trung Hòa- giờ bán từ 21tr/m