Tôi bán cắt lỗ \chung cư Ellipse Tower/ dt 78m, 121m