TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ VÀ TIN HỌC UY TÍN

#1
TỔ CHỨC THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ VÀ TIN HỌC UY TÍN

Tư vấn ôn thi ngoại ngữ, tin học toàn quốc
- Tin học, ngoại ngữ của trung tâm
+ Lệ phí thi chứng chỉ tin học (A,B,), ngoại ngữ (A, B) của trung tâm: 400000/bộ
+ Lệ phí thi chứng chỉ tin học (A,B,), ngoại ngữ C: 450.000 đ/bộ
- Tin học, ngoại ngữ của Bộ Giáo Dục:
+ Lệ phí thi chứng chỉ tin học (A,B), ngoại ngữ (A, B): 900.000đ/bộ
+ Lệ phí thi chứng chỉ tin học (A,B), ngoại ngữ C: 1.000.000 đ/bộ
Mọi chi tiết xin liên hệ: Mai :0916063088
email:hoangmaiesc@gmail.com
 
#3
cấp chứng chỉ uy tín tại hà nội Viện đào tạo quản lý và dạy nghề ESC điện thoại liên hệ 0916063088