[ TN ] Việc làm vào Hansol (Samsung) Thái nguyên

  • Thread starter doctorluandhydtn
  • Start date
D

doctorluandhydtn

Guest
#1
doctorluandhydtn - [ TN ] Việc làm vào Hansol (Samsung) Thái nguyên
Mình nhận lo việc vào Hansol ( Samsung ) thái nguyên vị trí kĩ thuật viên. Nam nữ, các bằng trung cấp, cao đẳng, đại học công nghệ thông tin, kĩ thuật công nghiệp, kinh tế... Được đi làm ngay.
Liên hệ chị Hường: 01652.080.954 Lo việc vào Hansol Thái Nguyên
-- việc làm -- [ TN ] Việc làm vào Hansol (Samsung) Thái nguyên