• Chào Guest,
    Để hạn chế tình hình spam nick, BQT đã đặt mặc định các tài khoản là chưa kích hoạt.
    Guest vui lòng vào mail kích hoạt lại để tài khoản hoạt động trở lại. Nếu không thấy trong mail, hãy truy cập tại mục Spam.
    Xin cảm ơn!

[ TN ] Trường việt mỹ tuyển nhân sự

C

cmt

Guest
#1
[h2]cmt: [ TN ] Trường việt mỹ tuyển nhân sự[/h2]
THÔNG BÁO
- C¨n cø QuyÕt ®Þnh thµnh lËp trêng Trung cÊp nghÒ ViÖt Mü sè 2468/Q§-UBND ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 2011 cña UBND tØnh Th¸i Nguyªn.

Trường Việt Mỹ thông báo tuyển nhân sự:
1. Cán bộ tuyển sinh: 05 người
2. Kế toán tổng hợp : 01 người
Yêu cầu: tốt nghiệp Cao đẳng , Đại học , có kinh nghiệm. có xe máy, có máy tính cá nhân.
3. Chế độ lương theo khối hành chính sự nghiệp + các khoản thưởng được đóng Bảo hiểm xã hội và được hưởng các chế độ phúc lợi khác.
4. Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 20/08/2015. được đi làm ngay. Chế độ thử việc và ký hợp đồng chính thức theo quy định
Hồ sơ nộp tại: Văn phòng Trường Trung cấp nghề Việt Mỹ.
Địa chỉ: số 286, đường Mỏ Bạch,tổ 4, phường Quang Trung, TP Thái Nguyên
(Trên đường vào Đại học Nông lâm , cách Đường tầu 50m)
Điện thoại : 0280 505055, 0913072626, (giờ hành chính)

Không trả lại hồ sơ không trúng tuyển
[/URL][/IMG]
-- việc làm -- [ TN ] Trường việt mỹ tuyển nhân sự
 
Top