Chợ xe [ TN-Bán ] Vành tháo xe jupiter cả đĩa,, thụt sau wave a