tìm việc làm chủ yếu học hỏi kinh nghiệm về thiết kế lắp đặt thì công dự toán bốc tách rời..

K

khanhduy93

Guest
#1
[h2]khanhduy93: tìm việc làm chủ yếu học hỏi kinh nghiệm về thiết kế lắp đặt thì công dự toán bốc tách rời..[/h2]
Sắp tới e chuẩn bị mở một tổ đội và có thể lớn hơn là Cty chuyên về thiết kế lắp đặt thì công bao dưỡng........điện dân dụng công nghiệp nên e muốn học hỏi chút.. Xin cam ơn các bác đa chứ ý vietnamwork
tìm việc làm chủ yếu học hỏi kinh nghiệm về thiết kế lắp đặt thì công dự toán bốc tách rời..