Thông báo xét vip miễn phí trên diễn đàn PR4

#1
Mình thấy anh em đi SEO nhiều thành viên thường cũng đóng góp rất nhiều cho diễn đàn và cũng cần tài nguyên để SEO.
Nếu như bạn chỉ SEO 1-2 từ khóa thì không quan trọng nhưng khi bạn SEO nhiều từ khóa cùng lúc thì tài nguyên rất cần vì giờ đây diễn đàn nào cũng giới hạn số bài viết trong ngày nên rất khó khăn cho việc SEO.
Do đó hôm này mình sẽ mở đợt xét VIP cho thành viên trong diễn đàn http://tuyendungcongty.com để anh em có thêm tài nguyên đi SEO.