The pegasus resort tuyển dụng

T

The Pegasus Resort

Guest
#1
[h2]The Pegasus Resort: The pegasus resort tuyển dụng[/h2]
*The Pegasus resort cần tuyển dụng các vị trí sau:* 1. Trưởng bộ phận bảo vệ: 01 nam 2. Trưởng bộ phận cây xanh: 01 nam 3. Nhân viên cây xanh: 03...
The pegasus resort tuyển dụng