Thảo luận xin hỏi về hệ thộng điện áp 3 pha

H

hmanh95

Guest
#1
[h2]hmanh95: Thảo luận xin hỏi về hệ thộng điện áp 3 pha[/h2]
Ai cho mình hỏi, câu hỏi 1:điện áp 3 pha có cần phân biệt thứ tự số pha không (VD pha A ,pha B ,pha C) nếu có phải phân biệt thì vì sao?câu hỏi 2:điện áp đo đươc giữa các pha trong 3 pha có chênh lệch nhau không?nếu có chênh lệch thì chênh lệch bao nhiêu?vì sao?mình muốn có câu trả lời thích đáng và dễ hiểu nhất,xin cảm ơn
Thảo luận xin hỏi về hệ thộng điện áp 3 pha