Thảo luận Tụ bù làm hỏng hệ thống điện !

N

ngquangminh

Guest
#1
[h2]ngquangminh: Thảo luận Tụ bù làm hỏng hệ thống điện ![/h2]
Vừa rồi có anh bạn nuôi tôm bị phạt tiền công suất phản kháng do không lắp tụ bù trong khi điện lực lắp công tơ 3 giá .Xót tiền anh hỏi mấy anh điện lực thì các ấy bảo là phải là điện lực lắp mới được .Mình bảo lắp của ai là quyền của mình vì sau công tơ rồi chứ điện lực không có quyền .Cẩn thận anh bạn này hỏi ông chánh thanh tra điện lực huyện nhà .Và ông ấy trả lời như sau : Nếu các anh lắp chúng tôi không công nhận.! Và các anh lắp nếu không chuẩn nó sẽ phóng điện làm hỏng các thiết bị của chúng tôi . Ghê chưa ! Tóm lại là chúng mới được lắp !Tuy nhiên giá thì chát ai cũng biết .
TB : Chuyện xảy ra ở một tỉnh ven biển miền Bắc .
Thảo luận Tụ bù làm hỏng hệ thống điện !