Thảo luận Thử vượt tốc Tuabin khí!

T

thethao.ct

Guest
#1
[h2]thethao.ct: Thảo luận Thử vượt tốc Tuabin khí![/h2]
Các Bác cho em thỉnh giáo ạ:
Khi thử vượt tốc cơ Tuabin khí, người ta phải mở kích từ máy phát điện để thử vượt tốc cơ (lúc đó máy cắt đầu cực đang mở), có lý do người ta mở kích từ để thử như vậy ạ?
Thảo luận Thử vượt tốc Tuabin khí!