Thảo luận Thông tin các trạm GIS

H

haidang205

Guest
#1
haidang205: Thảo luận Thông tin các trạm GIS
Hi All
Mọi người ai có thông tin về tất cả các trạm GIS có thể cho mình xin với nhé. Ví dụ như :
+ Địa chỉ
+ SDT liên lạc
+ hoặc đơn vị quản lý
Nói chung là mình nhờ vào đó mình có thể liên hệ đên quản lý các trạm GIS đó là ok !
Thanks mấy chuyên gia nhé ! hehe

P/S: :yoyo70:Mong mọi người hỗ trợ
Thảo luận Thông tin các trạm GIS