Thảo luận Tại sao công suất của máy biến áp là KVA chứ không phải là KW?

W

wd.support

Guest
#1
[h2]wd.support: Thảo luận Tại sao công suất của máy biến áp là KVA chứ không phải là KW?[/h2]
Tại sao công suất của máy biến áp là KVA chứ không phải là KW? Có nhiều tài liệu và ý kiến trái chiều về vấn đề này, dưới đây là một số thông tin để các bạn nắm rõ hơn nguyên nhân tại sao như thế.Đối với máy biến áp, thì công suất tác dụng và công suất phản kháng không tác dụng gì khác nhau. Người ta chỉ quan tâm đến mức độ phát nhiệt và khả năng giải nhiệt của nó thôi. Do đó chỉ quan tâm đến S (tỷ lệ thuận với I), còn đối với động cơ, người ta quan tâm đến công suất sử dụng là công suất cơ học. Do đó người ta tính đơn vị là kW chứ không tính kVA.

Đối với máy phát, người ta cũng quan tâm đến khả năng phát nhiệt, nên thường trên bảng tên máy phát có ghi công suất tính bằng kVA hoặc MVA. Nhưng máy phát luôn gắn liền với động cơ sơ cấp kéo nó, nên khi nói đến hợp bộ máy phát nói chung, người ta lại tính theo công suất tác dụng kW hoặc MW.

Điều kiện để một máy biến áp làm việc:  1. Nhiệt độ cuộn dây + lõi thép không cao quá mức cho phép của cách điện.
  2. Tổn thất điện áp của máy biến áp phải nằm trong giới hạn cho phép chính là Un%.


2 điều kiện này đều chỉ liên quan đến dòng điện truyền tải qua MBA.


Tuy nhiên với mỗi MBA có cấp điện áp khác nhau, ứng với một dòng điện thì khả năng truyền tải công suất cũng khác nhau. Chắc để tiện so sánh với lượng công suất sử dụng được của MBA người ta đưa ra công suất biểu kiến của máy được tính bằng S = U.I chính là VA đó

- Tuổi thọ của MBA phụ thuộc rất nhiều vào nhiệt độ của cuộn dây và mạch từ (mối quan hệ giữa tuổi thọ và nhiệt độ theo hàm mũ à nha), nếu chỉ cho kW (công suất tác dụng) thì chỉ thể hiện được độ tăng nhiệt độ do tổn thất ĐỒNG (tổn thất do điện trở R gây ra I2.R), còn cho kVA (công suất biểu kiến) thì thể hiện được cả độ tăng nhiệt độ do tổn thất SẮT (tổn thất do điện kháng X gây ra I2.X), vì trong kVA bao gồm cả kW và kVAr rồi (S2=P2+Q2).

- Tổn thất trong MBA (gây ra sự tăng nhiệt độ) có 2 thành phần, tổn thất SẮT không phụ thuộc vào dòng tải (được ghi trên nhãn máy là deltaP0 đó) và tổn thất ĐỒNG phụ thuộc vào dòng phụ tải (trên nhãn máy không ghi) dòng tải càng lớn thì tổn thất ĐỒNG càng lớn.

- Công suất phản kháng Q có bác nói không có ích là không đúng nha, nó có nhiệm vụ từ hóa mạch từ đó, mạch từ được từ hóa thì mới truyền được P sang phía thứ cấp (chưa nói đến Q mà tải cần) nên lượng Q nếu có MBA (mà nói chung là thiết bị có cuộn dây+lõi thép) lớn chính vì vậy tab phải bù Q đó.

S=U*I (kVA)
P=U*I*cosfi (kW)

MBA chỉ cần quan tâm tới hai thông số ảnh hưởng đến sự hoạt động của nó là U và I thôi, vì vậy chỉ cần thể hiện kVA; còn kW là khi kể đến sự ảnh hưởng của cosfi. Đối với MBA thì cosfi không ảnh hưởng gì lắm đến sự hoạt động của nó cả. Khi cho kVA thì ta sẽ biết được I đm và U đm của MBA....tức là nói đến sự chịu dòng và áp của cuộn dây và cách điện chịu được của MBA. Còn kW chỉ thể hiện công suất tác dụng mà thôi.

Thông số ghi ở trên máy là thông số định mức của máy.

MBA phải sử dụng đơn vị công suất là kVA, MVA (công suất biểu kiến) vì nguyên lý làm việc của MBA là cảm ứng điện từ (năng lường được truyền từ sơ cấp sang thứ cấp thông qua mạch từ) nên khả năng làm việc của MBA được quyết định bởi dòng từ hóa chạy trong mạch từ. Dòng từ hóa này chính là hai thành phần P, Q sinh ra.

Tóm lại dụng lượng của MBA chính là khả năng truyền tải của Mạch từ chứ không phải cuộn dây nên người ta quan tâm đến dòng từ hóa chứ không phải dòng phụ tải vì thế phải xét đến 2 thành phần P, Q và thứ nguyên phải là kVA. tức là khi truyền P càng lớn thì không thể truyển Q ngược lại khi truyển Q càng lớn thì không thể truyền P. Công suất truyển tải lớn nhất là P=S khi đó cos phi =1.

Với Động cơ, Máy phát thì người ta quan tâm đến công suất cơ chứ không quan tâm đến công suất điện nên đơn vị là kW. MW. còn khả năng nhận hoặc phát vô công Q là tùy thuộc mục đích và nhu cầu để người ta chế tạo. Vi dụ máy phát có chế độ chạy bù đồng bộ sẽ khác với máy phát không chạy bù.


Mối quan hệ giữa đơn vị tính công suất Kva và Kw

Công thức tính công suất của máy biến áp là: P = U . I. cosØ

Trong đó : U : Hiệu điện thế (đơn vị là V)
I : Cường độ dòng điện (đơn vị là A)
P : Công suất (đơn vị là VA)
Ø: góc lệch pha giữa dòng và áp qua thiết bị tiêu thụ điện.

Thông thường đa số motor có cosØ=0.85, vậy động cơ có công suất 1 KVA tiêu thụ 0.85KW điện thực (điện phải trả tiền)

Mối quan hệ giữa KVA và KW là: KW = KVA x Cos (Ø)
Vì Cos (Ø) = 0,2 – 0.8 nên thường 1 KVA = 0,2 – 0,8 KW ( tùy vào hệ số của từng máy mà nhà sản xuất quy định )

Nên thường thì : 1 KW = 0.8 KVA

Đối với dòng điện 1 chiều hay thường gọi gọi là DC thì công suất của nó là P=U.I và đơn vị tính của nó là W (oát).

Nhưng đối với dòng điện xoay chiều thì P=U.I.cos(Ø), đơn vị tính cũng là W(oát), cos(Ø) là do sự lệch pha gây nên đối với dòng 1 chiều thì cos(Ø)=1.

nếu trên các biến áp bạn thấy ghi đơn vị là KVA=1000VA, thì đây là công suất biểu kiến S=U.I đơn vị tính là VA. thường thì S>P, con số thực tế thường người ta ko cho bạn biết , nhưng một số công ty người ta thực nghiệm thì mới có con số tỷ lệ cho bạn. Thường thì P=S*0.6 là con số mà bạn có thể yên tâm sử dụng.

Cos (Ø) = 0,2 – 0.8 Vì dòng điện và điện áp không trùng pha, mà cách nhau một góc nhất định vì có phần kháng ( có tính cảm kháng hoặc dung kháng). Như vậy công suất: P = U.I. Cos (Ø) {kW} -( Cos (Ø) lớn nhất là bằng một khi U và I trùng nhau- đây là trường hợp lý tưởng). P là công suất tác dụng. Nhưng trong thực tế trong mạch điện luôn có phần phản kháng. Như vậy ta có S = U.I = P U.I.Cos (Ø) , khi ta có mạch điện lý tưởng cos phi =1.
b77u Mối quan hệ giữa đơn vị tính công suất Kva và Kw

Để hiểu rõ hơn tại sao Cos (Ø) lại có giá trị như vậy chúng ta có thể hiểu đơn giản như sau:
DÒNG ĐIỆN CƠ BẢN gồm 2 thành phần, phần gây ra công suất thực và phần gây ra công suất ảo.Phần tạo công suất thực gọi là dòng tiêu thụ.Dòng tổng hợp cả phần tạo công thực và ảo gọi là dòng biểu kiến (biểu kiến – đại diện cho cái thấy được).

- V.A (Vol-ampere) ~ đơn vị công suất biểu kiến bằng tích của hiệu điện thế và dòng biểu kiến qua thiết bị 1V.A=1V*1A, 1KV.A=1000V.A
- W (Watt) ~ đơn vị công suất thực, bằng tích của hiệu điện thế và DÒNG ĐIỆN TẠO CÔNG SUẤT THỰC đi qua thiết bị 1W=1V*|1A|, KW=1000KW.
- V.Ar (Vol re-action Ampere) ~ đơn vị công suất ảo, bằng tích của hiệu điện thế và DÒNG ĐIỆN TẠO CÔNG SUẤT ẢO đi qua thiết bị 1V.Ar=1V*|1Ar|, KW=1000KW.

Tới đây tôi không cần nói nữa vì bạn biết 1KVA khác 1KW rồi chứ, KVA là đại lượng tổng hợp cho KW và KVAr, nếu bạn muốn tính hơi khó, nếu có công thức đơn giản thì:
KVA*KVA=KW*KW+KVAr*KVAr
hay KVA* Cos (Ø) =KW và KVA*sinp=KVAr

Với p là góc lệch pha giữa dòng và áp qua thiết bị tiêu thụ điện.

Thông thường đa số motor có Cos (Ø) =0.85, vậy động cơ có công suất 1 KVA tiêu thụ 0.85KW điện thực (điện phải trả tiền) và 0,53KVAr điện ảo (không phải trả tiền).
Thảo luận Tại sao công suất của máy biến áp là KVA chứ không phải là KW?