Thảo luận Sinh viên đại học Cửu Long có khó xin vào các nhà máy, hay công ti điện lực không ạ.

Q

quehuong

Guest
#1
[h2]quehuong: Thảo luận Sinh viên đại học Cửu Long có khó xin vào các nhà máy, hay công ti điện lực không ạ.[/h2]
E đang là sinh viên của Đh Cửu Long (dân lập), cho e hỏi trường e có khó xin vào các nhà máy hay các công ti điện lực không ạ.
Thảo luận Sinh viên đại học Cửu Long có khó xin vào các nhà máy, hay công ti điện lực không ạ.