Thảo luận quạt kêu khi gắn cánh vào ???

H

huu.thang11

Guest
#1
huu.thang11: Thảo luận quạt kêu khi gắn cánh vào ???
chạy rất êm nhưng có cánh là kêu vù vù
còn cái quạt kia không cánh thì kêu có cánh không kêu
Thảo luận quạt kêu khi gắn cánh vào ???