Thảo luận nhờ tiềm kiếm tụ điện cho board công suất dùng igbt 60n60

H

hoa va ran

Guest
#1
[h2]hoa va ran: Thảo luận nhờ tiềm kiếm tụ điện cho board công suất dùng igbt 60n60[/h2]
các cao thủ trên này tư vấn hộ dùm em cái. em đang cần em này mà không biết chổ bán.

em chưa biết đăng ảnh nên đang tìm cách gửi lên
Thảo luận nhờ tiềm kiếm tụ điện cho board công suất dùng igbt 60n60