Thảo luận moi nguoi giup đõ

0

0978324832

Guest
#1
0978324832: Thảo luận moi nguoi giup đõ
Chào các anh chị. Tình hình la e muon lắp 1 động cơ đảo chiều quay. Sư dung côngtacto , role time va cảm biến tiệm cận. Chu ky hoạt động ví dụ. Khi ta dùng tay che cam biến lại thì động cơ dừng. Bỏ tay ta thi động cơ hoạt động lại. Và sau time cài đặc role thì động cơ dừng. Ai có thể giup e ạ. Mong dược sự giúp đỡ của các achi.
Thảo luận moi nguoi giup đõ