Thảo luận Lưu ý sử dụng Động cơ điện

K

kutunz

Guest
#1
[h2]kutunz: Thảo luận Lưu ý sử dụng Động cơ điện[/h2]
Sử dụng động cơ điện đúng cách không những nâng cao tuổi thọ mà còn an toàn cho người sử dụng, cho hệ thống điện chung. Sau đâ là một số lưu ý trong quá trình sử dụng động cơ điện

1_ ứng dụng sử dụng Vbelt hoặc truyền động trung gian tương tự :
Động cơ gắn thêm Option 1 cặp bạc đạn đũa ở đầu motor trục ra khi đặt hàng.
2_Ứng dụng dùng standard kết nối trực tiếp Coupling...
Động cơ dùng 1 cặp bạc đạn cầu ngay đầu ra trục motor điện khi đặt hàng.
3_Ứng dụng sử dụng biến tần và không biến tần
Khi dùng biến tần & công suất động cơ từ lớn hơn 100 Kw : dùng thêm bạc đạn cách ly (option)
Khi dùng biến tần kèm theo công suất động cơ lớn hơn 350 Kw dùng cả bạc đạn cách ly và Bộ lọc DU/DT của Biến tần.
Trường hợp không dùng biến tần dùng theo standard motor điện
4_Trong trường hợp dùng biến tần và động cơ ở cấp điện áp khác biệt lưu ý sau :
a/ Ứng dụng dien ap <=500 V standard isulation
b/ Ứng dụng điện áp 500 V <UD <=600V thêm bộ lọc DU/DT trên biến tần hoặc Option động cơ 405 quấn dây đặt biệt
c/ <= 690V dùng cả Option 405 (Quấn dây đặt biệt) và bộ lọc DU/ DT
d/ nếu 600 V =< UD <= 690V, cáp nối điện động cơ điện tới biến tần dài hơn 150m chỉ dùng option 405 vì không còn nhiễu.
Thảo luận Lưu ý sử dụng Động cơ điện