Thảo luận Hòa đồng bộ 2 máy phát điện cummins

T

thanhluan007

Guest
#1
[h2]thanhluan007: Thảo luận Hòa đồng bộ 2 máy phát điện cummins[/h2]
tình hình là mình đang qua trình thiết kế hòa đồng bộ 2 máy phát điện cummins đùng bộ điều khiển pcc 3300, hòa bằng plc s7-1200, ai đã làm qua giúp mình với
Thảo luận Hòa đồng bộ 2 máy phát điện cummins