Thảo luận E-Luxury: Phần mềm hỗ trợ thiết kế và lập dự toán chuyên điện

S

sangdn40

Guest
#1
[h2]sangdn40: Thảo luận E-Luxury: Phần mềm hỗ trợ thiết kế và lập dự toán chuyên điện[/h2]
Phần mềm E-LUXURY được viết nhằm hỗ trợ cho người lập chiết tính thiết kế và dự toán CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐIỆN. Phần mềm chạy trên nền Excel version từ 2007 trở về sau. Giao diện của phần mềm cơ bản như sau:
....
Sau khi có bản vẽ thiết kế, phần mềm sẽ giúp người thiết kế thực hiện tiếp các công việc thiết kế sau đây:

1. Bóc dữ liệu thiết kế theo tiêu chuẩn đã được xây dựng chuẩn từ trước và cập nhật thành dữ liệu cho công trình, điển hình:
.....
(Một số các tiêu chuẩn về đà và sứ trên trụ)
.........
2. Áp định mức và đơn giá thiết bị, vật liệu, nhân công theo các quy định liên quan đến công trình điện:
..........
(Đơn giá thiết bị vật liệu chuyên ngành điện)
....===> Xem chi tiết tại: http://eluxurys.blogspot.com/2015/09...ry-phan-1.html
Thảo luận E-Luxury: Phần mềm hỗ trợ thiết kế và lập dự toán chuyên điện