Thảo luận Chỉ tiêu công suất điện khi tính Quy hoạch ?

ủn ỉn

Guest
#1
[h2]ủn ỉn: Thảo luận Chỉ tiêu công suất điện khi tính Quy hoạch ?[/h2]
Chào các anh chị em,

Khi tính toán quy hoạch cấp điện cho khu đô thị thì chọn chỉ tiêu cấp điện như thế nào ? Theo quy chuẩn QCXDVN 01-2008 và TCVN 9206-2012 thì áp dụng thế nào ? Anh chị em có kinh nghiệm trong thiết kế quy hoạch xin chỉ bảo giúp mình với. Thanks !
Thảo luận Chỉ tiêu công suất điện khi tính Quy hoạch ?