Thảo luận Cách chon thiết bị cho trạm biến áp.

V

vanvuinevon

Guest
#1
vanvuinevon: Thảo luận Cách chon thiết bị cho trạm biến áp.
Em không hiểu nhiều về kỹ thuật mong mấy anh chị trợ giúp.

Em muốn hỏi về cách chọn máy cắt cho trạm biến áp.
trạm biến áp 1000Kvar thì máy cắt tổng của trạm là bao nhiêu ampe?
Cách tính như thế nào?

xin thọ giáo.:3::3::3::3::3::3:
Thảo luận Cách chon thiết bị cho trạm biến áp.