Thảo luận anh. chị cô chú nào giúp em bài tập về cảm biến nà

S

sayruou

Guest
#1
[h2]sayruou: Thảo luận anh. chị cô chú nào giúp em bài tập về cảm biến nà[/h2]
câu 1. trình bày cách kết nối các cb với nhau

câu2. trình bày cách kết nối và điều khiển bật tắt động cơ dùng cb nhiệt độ pt100

câu3. vẽ sơ đồ và trinh bày cách kêt nối sử dụng cb quang loại thu phát
Thảo luận anh. chị cô chú nào giúp em bài tập về cảm biến nà