Thần đồng tính toán nhanh hơn cả máy tính

U

uliojy0bi8

Guest
#1
uliojy0bi8: Thần đồng tính toán nhanh hơn cả máy tính
[VIDEO]https://www.youtube.com/watch?v=CE3gfV-SSag[/VIDEO]
Hay vãi lều, Việt nam mình có thần đồng như thế này chưa nhỉ?? Thật đáng khâm phục :-ss
Thần đồng tính toán nhanh hơn cả máy tính