sunny/ống đúc phi 325/ống mạ kẽm phi 325.

#1
Ống thép phi 325 x 3 ly (6.000mm-12.000mm)

Ống thép phi 325 x 3,5 ly x (6.000mm-12.000mm)

Ống thép phi 325 x 4 ly x (6.000mm-12.000mm)

Ống thép phi 325 x 4,5 ly x (6.000mm-12.000mm)

Ống thép phi 325 x 5 ly x (6.000mm-12.000mm)

Ống thép phi 325 x 5,5 ly x (6.000mm-12.000mm)

Ống thép phi 325 x 6 ly x (6.000mm-12.000mm)

Ống thép phi 325 x 7 ly x (6.000mm-12.000mm)

Ống thép phi 325 x 8 ly x (6.000mm-12.000mm)Ống thép phi 325 x 8.5 ly x (6.000mm-12.000mm)

Ống thép phi 325 x 9 ly x (6.000mm-12.000mm)

Ống thép phi 325 x 9,5 ly x (6.000mm-12.000mm)

Ống thép phi 325 x 10 ly x (6.000mm-12.000mm)

Ống thép phi 325 x 10,5 ly x (6.000mm-12.000mm)

Ống thép phi 325 x 11 ly x (6.000mm-12.000mm)

Ống thép phi 325 x 11,5 ly x (6.000mm-12.000mm)

Ống thép phi 325 x 12 ly x (6.000mm-12.000mm)

Ống thép phi 325 x 12,5 ly x (6.000mm-12.000mm)

Ống thép phi 325 x 13 ly x (6.000mm-12.000mm)

Mọi Chi Tiết Xin Liên Hệ Trực Tiếp Phòng Kinh Doanh:

CÔNG TY TNHH THÉP KIM ĐẠI PHÁT

Mr Hùng : 0916.431.099Hoặc : 0978.143.276

Mail: hung.kimdaiphat@gmail.com

Hotline: 06503.777.951 Fax: 06503.777.950

Đ/C: Số 1/C6, Khu Phố 3, Phường An Phú, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Web: http: //thepongdn.com/

Thép ống đúc, thép ống hàn, thép ống mạ kẽm, thép tấm, thép hình, thép láp,thép đặc chủng