• Chào Guest,
    Để hạn chế tình hình spam nick, BQT đã đặt mặc định các tài khoản là chưa kích hoạt.
    Guest vui lòng vào mail kích hoạt lại để tài khoản hoạt động trở lại. Nếu không thấy trong mail, hãy truy cập tại mục Spam.
    Xin cảm ơn!

Quy trình kiểm định cầu thang máy điện đúng nhất

T

thuytrang128

Guest
#1
1.1. Phạm vi áp dụng

Quá trình kiểm tra kỹ thuật an toàn này ứng dụng để kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu, kiểm tra kỹ thuật an toàn định kỳ và kiểm định kỹ thuật an toàn bất thường đối với các thang máy dẫn động điện loại I, II, III, IV phân nhóm theo TCVN 7628 : 2007 (sau đây gọi tắt là thang máy) thuộc Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư có nhu cầu nghiêm ngặt về an toàn cần lao do Bộ cần lao - Thương binh và Xã hội ban hành.

>>> xem chi tiết quy trình kiểm định thang máy điện

Các bước này không ứng dụng cho các thiết bị nâng dạng thang guồng, cầu thang máy ở mỏ, cầu thang máy sân khấu, thang máy tàu thủy, sàn nâng dò la hoặc ở giàn khoan trên biển, vận thăng thành lập và Nhiều loại đặc chủng khác. Không ứng dụng cho một số trường hợp đặc biệt như: trong môi trường dễ cháy nổ, Tiêu chí khí hậu hà khắc, Chỉ tiêu địa chấn, chuyên chở hàng hóa hiểm nguy, cầu thang máy loại V được chia loại theo TCVN 7628:2007, thiết bị có góc nghiêng của ray dẫn hướng so với phương thẳng đứng vượt quá 15[sup]o[/sup]. quy trình kiểm định thang máy điện

1.2. Đối tượng áp dụng

- Các doanh nghiệp, cơ quan, doanh nghiệp, cái toi đầu tư, quản lý, sử dụng thang máy điện nêu tại Mục 1.1 của Các giai đoạn này (sau đây gọi tắt là Đơn vị);

- Các tổ chức hoạt động kiểm tra kỹ thuật an toàn cần lao.

2. TÀI LIỆU chứng dẫn

- QCVN 02:2011/BLĐTBXH, Quy chuẩn kỹ thuật nhà nước về an toàn lao động đối với thang máy điện;

- TCVN 6395:2008 , thang máy điện - yêu cầu đặt ra an toàn về cấu tạo và lắp đặt;

- TCVN 6904:2001, thang máy điện - Phương pháp thử - Các sở thích an toàn về cấu tạo và lắp đặt;

- TCVN 7628:2007 (ISO 4190), lắp ráp cầu thang máy;

- TCVN 5867: 2009. thang máy, Cabin, đối trọng và ray dẫn hướng. yêu cầu an toàn;

- TCVN 9358 : 2012 lắp ráp hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp – yêu cầu chung;

- TCVN 9385:2012: Chống sét cho công trình tạo thêm - Hướng dẫn tạo kiểu, kiểm tra và bảo trì hệ thống.quy trình kiểm định thang máy điện

Trong tình huống các quy chuẩn kỹ thuật nhà nước và Tiêu chí quốc gia cứ liệu tại Các bước kiểm tra này có bổ sung, sửa đổi hoặc thay thế thì vận dụng theo quy định tại văn bản mới nhất.

Việc kiểm định các chỉ tiêu về kỹ thuật an toàn của cầu thang máy điện vẫn có thể theo Tiêu chí khác khi có yêu cầu của Nơi dùng, sản xuất với điều kiện tiêu chuẩn đó phải có các chỉ tiêu kỹ thuật về an toàn bằng hoặc cao hơn so với các Điều kiện quy định trong các Điệu kiện quốc gia được cứ liệu trong Quy trình này.3. THUẬT NGỮ VÀ định nghĩa

Quá trình này xài các thuật ngữ, khái niệm trong các tài liệu chứng dẫn nêu trên và một số thuật ngữ, khái niệm trong Quy trình này được hiểu như sau:

3.1.thang máy: thiết bị nâng phục vụ những tầng dừng xác định, có cabin với kích tấc và kết cấu ăn nhập để chở người và chở hàng, di chuyển theo các ray dẫn hướng thẳng đứng hoặc nghiêng không quá 15[sup]0[/sup] so với phương thẳng đứng.

3.2. kiểm định kỹ thuật an toàn lần đầu: là hoạt động nhận xét Thực trạng kỹ thuật an toàn cầu thang máy theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn sau khi cầu thang máy lắp ráp, trước khi đưa vào dùng.

3.3. kiểm định kỹ thuật an toàn định kỳ: Là hoạt động nhận định rằng tình trạng kỹ thuật an toàn của thang máy theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Điệu kiện kỹ thuật an toàn khi hết thời hạn của lần kiểm tra trước.quy trình kiểm định thang máy điện

3.4. kiểm tra kỹ thuật an toàn bất thường: là hoạt động nhận xét Thực trạng kỹ thuật an toàn thang máy theo các quy chuẩn kỹ thuật nhà nước, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi:

>>> xem thêm quy trình kiểm định cầu trục

- Sau khi tu tạo, nâng cấp, cải thiện có liên quan tới tình trạng kỹ thuật an toàn của cầu thang máy;

- Khi đặt hàng của Đơn vị hoặc cơ quan có thẩm quyền.

4. CÁC BƯỚC kiểm định

Khi kiểm định phải tuần tự tiến hành theo CÁC BƯỚC sau:

- kiểm tra giấy tờ, lý lịch thang máy;

- kiểm định kỹ thuật bên ngoài;

- kiểm định kỹ thuật - thử không tải;

- Các hình thức thử tải - thủ thuật thử;

- Xử lý kết quả kiểm tra.

Lưu ý: CÁC BƯỚC kiểm tra tiếp theo chỉ được tiến hành khi kết quả kiểm tra ở bước trước đó đạt yêu cầu đặt ra. Tất cả các kết quả kiểm định của từng bước phải được biên chép đầy đủ vào bản ghi chép hiện trường theo mẫu qui định tại Phụ lục 01 và lưu lại đầy đủ tại công ty kiểm tra.

5. THIẾT BỊ, dụng cụ PHỤC VỤ kiểm tra

Các thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm tra thang máy điện phải thích nghi và phải được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định, bao gồm:

- Thiết bị đo điện trở cách điện;

- Thiết bị đo điện trở tiếp đất;

- Thiết bị đo dòng điện;

- Thiết bị đo hiệu điện thế;

- Thiết bị đo véc tơ vận tốc tức thời dài và vận tốc quay;

- Các công cụ, thiết bị đo lường cơ khí: Đo độ dài, đo đường kính, đo khe hở;

- Thiết bị đo cường độ ánh sáng;

- Thiết bị đo kiểm chuyên dùng khác (nếu cần): thiết bị kiểm tra giá bèo cáp thép.quy trình kiểm định thang máy điện

6. Chỉ tiêu kiểm định

Khi tiến hành kiểm tra phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

6.1. thang máy phải ở trạng thái sẵn sàng đưa vào kiểm tra.

6.2. hồ sơ kỹ thuật của thang máy phải đầy đủ.

6.3. Các nhân tố môi trường, thời tiết đủ điều kiện không làm ảnh hưởng tới kết quả kiểm tra.

6.4. Các Chỉ tiêu về an toàn vệ sinh lao động phải đạt chỉ tiêu để vận hành thang máy.7. Sắp kiểm định

7.1. Trước khi tiến hành kiểm định thang máy điện, tổ chức kiểm định và Nơi phải phối hợp, hợp nhất kế hoạch kiểm định, Sắp sửa các Chỉ tiêu phục vụ kiểm định và cử người đăng ký, chứng kiến kiểm định.

7.2. kiểm định hồ sơ, lý lịch thiết bị.quy trình kiểm định thang máy điện

Căn cứ vào các hình thức kiểm định để kiểm tra, cho rằng các hồ sơ sau:

7.2.1. Khi kiểm tra lần đầu:

7.2.1.1. Lý lịch, giấy tờ của thang máy:

- Phải mô tả được mã hiệu; năm chế tạo; số tầng hoạt động; trọng tải làm việc cho phép và các đặc trưng kỹ thuật chính của hệ thống: thiết bị điều khiển, thiết bị an toàn, máy kéo, cáp, độ bền.

- Bản vẽ lắp các cụm cơ cấu của thang máy, sơ đồ mắc cáp, đối tượng;

- Bản vẽ Chung qui lại thang máy có ghi các kích thước và tham số chính, kích tấc cabin;

>>> xem thêm quy trình kiểm định xe nâng

- Bản vẽ lược đồ nguyên lý hoạt động;

- dạy vận hành, xử lý sự cố;

- Giấy chứng thực hợp quy do doanh nghiệp được chỉ định cấp theo quy định.
 
Top